Bannerannonsering

Det er gjort undersøkelser som viser en klar sammenheng mellom kontekst og effekt. Comscore tok for seg den såkalte «Halo-effekten». Halo-effekten vil i denne sammenheng være effekten av å være til stede hos en kjent nettavis med høy troverdighet. Denne troverdigheten er med på å bygge troverdighet for din merkevare.

Den viser at effekten av en annonse hos «premium nettsteder» i snitt gir 67% høyere merkevareløft og er 3 ganger mer effektive i å drive positivitet, vurdering og vilje til å anbefale en merkevare. Man vil i den andre enden av skalaen oppnå motsatt effekt. Lite troverdige nettsteder vil kunne dra bedriftens troverdighet i negativ retning. Man kan velge mellom en rekke forskjellige annonseformater i forskjellige størrelser og det er selvfølgelig mulig å benytte seg av video om det er aktuelt.

Vi har for øvrig gjennom vårt eget nettverk og sosiale kanaler mulighet til å hjelpe deg med bannerannonsering uavhengig av geografisk lokasjon på tvers av hele Norge.